Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Vítejte v systému Mobilní rozhlas Váš starosta Milan Starostka

Rychvald


Historie posledních obecních aktualit

 • systémová zpráva

  Rychvaldské kulturní jaro - 17.5.2019 09:00

  Ostravský smíšený zbor a město Rychvald srdečně zvou na VII. ročník festivalu

  Rychvaldské kulturní jaro

  19. května 2019 v 15:00
  v kostele církve Československé husitské

  Od 14:30 hraje cimbálová muzika Březinka

 • systémová zpráva

  DNES SE DĚJE - SETKÁNÍ SE STAROSTOU - 17.5.2019 08:02

  Setkání se starostou
  Srdečně zvu občany Rychvaldu

  dne 17. 5. 2019 v 17:00
  do kulturního sálu na Slavoji

  na setkání se starostou města.
  Chci slyšet přímo od vás, co vás trápí, a pokusím se odpovědět na vše, co vás zajímá.

  Těším se na vaši hojnou účast a zajímavou debatu.

  Milan STAROSTKA
  starosta města Rychvald

 • systémová zpráva

  Pozvánka - Tradiční jarní festival s Březinkou - 16.5.2019 10:35

  Velmi nás těší, že již posedmé můžeme být účastníky festivalu

  Rychvaldské kulturní jaro

  I letos bude v neděli 19. května ve 14.30 v Husově sboru vítat české i zahraniční pěvecké sbory lidovými písničkami náš folklórní soubor Březinka a v programu zazní Suita F dur F. C. Witta v podání Adély Siudové j. h. - zobc. flétna, Natálie Indruchové - housle, Barbory Lukšové j. h. - kontrabas a učitelek Hany Indruchové - housle a Lenky Černíkové - cembalo.

  Děkujeme paní Janě Šmídlové nejen za její úžasnou myšlenku, která vedla ke vzniku festivalu, za její každoroční organizátorské nasazení, ale především za to, že nás, učitele a žáky ZUŠ Rychvald, přizvala k tak hodnotné a naplňující spolupráci.

 • systémová zpráva

  Aktuální informace o přerušení dodávky vody - 15.5.2019 13:42

  Jménem společnosti Služby Města Rychvald, spol. s r.o. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky vody ve městě Rychvald, které se bude konat:

  Dne: 17.05.2019
  Od 7:00 Do 18:00

  Podrobnosti:
  17.05.2019 (07:00 - 18:00) - plánovaná odstávka vody z důvodu výměny stupaček
  Středová
  1510, 1511, 1512

  Před zahájením výměny stupaček doporučujeme včas se předzásobit vodou.

  Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
  S pozdravem.
  Služby Města Rychvald, spol. s r.o.

 • systémová zpráva

  SETKÁNÍ SE STAROSTOU - 15.5.2019 08:08

  Srdečně zvu občany Rychvaldu

  dne 17. 5. 2019 v 17:00
  do kulturního sálu na Slavoji

  na setkání se starostou města.
  Chci slyšet přímo od vás, co vás trápí, a pokusím se odpovědět na vše, co vás zajímá.

  Těším se na vaši hojnou účast a zajímavou debatu.

  Milan STAROSTKA
  starosta města Rychvald

 • systémová zpráva

  Úplná uzavírka silnice II/470 (ul. Orlovská) - 18.5.2019 od 6,00 do 18,00 - 14.5.2019 14:36

  Dne 18.5.2019 od 6,00 do 18,00 hod bude úplná uzavírka silnice II/470 (ul. Orlovská).

  Objízdná trasa bude po silnici III/4724 (ul. Michálkovické).

  Viz. přiložená mapka.

 • systémová zpráva

  Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody - 14.5.2019 10:31

  Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

  Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

  Číslo poruchy: 84140
  Obec: Rychvald
  Ulice: Pionýrská
  Skut. zahájení: 14.05.2019 08:00
  Plán. zahájení orientačně: 14.05.2019 08:00
  Plán. ukončení orientačně: 14.05.2019 15:00
  Dotčená oblast: Pionýrská
  Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

  V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

 • systémová zpráva

  Akce Základní umělecké školy - 13.5.2019 13:45

  Rádi bychom Vás pozvali na

  Koncert ke Dni matek

  který se uskuteční v úterý 14. května v 16.30 v Husově sboru a jehož součástí bude i vystoupení sboru učitelů, rodičů a příznivců školy.

  Repertoár najdete na stránkách školy www.zusrychvald.cz.

 • systémová zpráva

  Oznámení - zápis do MŠ 2019 - 13.5.2019 12:11

  OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY

  Zápis pro školní rok 2019 /2020

  bude pro všechny tři MŠ v Rychvaldě jednotný

  v klubovně Kulturního střediska – náměstí Míru

  v úterý 14. května 2019 od 8.00 – 16.00 hod.

  K zápisu si zákonní zástupci přinesou vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem, předloží Rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti – občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce.

  Tiskopis – Žádost bude ke stažení na webových stránkách http://www.ms-rychvald.estranky.cz nebo bude k vyzvednutí na všech pracovištích MŠ od 2. května 2019.

  Zápis do MŠ se dle zákona č. 561/2004Sb. organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

  KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ RYCHVALD budou zveřejněna na webových stránkách http://www.ms-rychvald.estranky.cz a na vstupních dveřích do budovy MŠ.

  Novela školského zákona, zákon č.178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. 9. 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší k 31. 8. 2019 pěti let věku. Zákonný zástupce, který nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a  odst.2, se dopustí přestupku.

 • systémová zpráva

  MŠ - den otevřených dveří - 10.5.2019 13:59

  MŠ Rychvald zve na

  Den otevřených dveří
  v pondělí 13. května 2019

  platí pro všechna pracoviště MŠ Rychvald
  8 - 10 hodin
  prohlídka tříd
  8 - 11 hodin
  možnost pobýt na zahradě


Jaké zprávy můžete očekávat

Ještě nejste registrovaní do Mobilního Rozhlasu? Registrovat se